Teknologi och konstnärligt skapande

Vi erbjuder workshops, kurser och konsultering inom arbete med olika typer av teknologier inom konstnärligt arbete och scenkonst. Vi har hållit flertalet kurser och workshops, bland annat i samarbete med organisationerna Intercult, Smart coop och Transit.

Hur kan man använda teknologier som VR, Motion Capture och animation i kreativa projekt, konstnärliga eller tvärvetenskapliga projekt? Det diskuterar vi tillsammans med deltagare på de workshops/kurser vi håller. Med både historiska och samtida exempel reflekterar vi över teknikens möjligheter och begränsningar, testar VR och med guidning och feedback får deltagarna formulera egna idéer med tekniken som medspelare. 

Deltagares ord om kursverksamheten / workshops:

”Kursen var både inspirerande och tankeväckande. Att ni är så välformulerade och trevliga är också ett jätteplus!”

”Väckte många spännande tankar och diskussioner. Känner mig full av idéer på hur jag kan integrera och utforska XR-teknik i mitt konstnärskap”

Citat från bokare Agnes Török, Transit Kulturinkubator


"Med sitt kunnande, sin bredd och sitt unika tillvägagångssätt i att använda teknik som del av såväl konstnärlig process som färdig produkt gav Ongoing Realities viktiga perspektiv och tips. Anna och Johan var pedagogiska, inspirerande, förberedda och kommunikativa - proffsiga att jobba med och en fröjd för våra deltagare."

Hello world