workshops


"Teknologi och konstnärligt skapande"

Vi erbjuder workshops, kurser och konsultering inom arbete med olika typer av teknologier i arbete med konstnärligt arbete och scenkonst. Under våren 2023 har vi flertalet kurser och workshops, bland annat i samarbete med organisationerna Intercult, Smart coop och Transit.

Hur kan man använda teknologier som VR, Motion Capture och animation i kreativa projekt, konstnärliga eller tvärvetenskapliga projekt? Det diskuterar vi tillsammans med deltagare på de workshops/kurser vi håller. Med både historiska och samtida exempel reflekterar vi över teknikens möjligheter och begränsningar, testar VR och med guidning och feedback får deltagarna formulera egna idéer med tekniken som medspelare. 


Johan Bandholtz har en bakgrund inom psykologi, en magisterexamen i genuspolitik vid sidan av sin kandidatexamen i konst. Han har bland annat föreläst på Nobelprismuseet och har bjudits in till olika paneler och diskussioner på grund av sin breda bakgrund och kunskap inom dans och akademi.


Anna Näsström har förutom kandidatstudier i dans och performance även studerat socialantropologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har en tolvårig bakgrund i att undervisa internationellt/nationellt och är pro-bono mentor till dansare vid utbildningar som Balettakademin och Danscenter Stockholm samt har producerat event, baler och träning för community baserad verksamhet i bland annat Stockholm och Malmö.

Hello world

Deltagares ord om kursverksamheten / workshops:

”Kursen var både inspirerande och tankeväckande. Att ni är så välformulerade och trevliga är också ett jätteplus!”

”Väckte många spännande tankar och diskussioner. Känner mig full av idéer på hur jag kan integrera och utforska XR-teknik i mitt konstnärskap”

Citat från bokare Agnes Török, Transit Kulturinkubator


"Med sitt kunnande, sin bredd och sitt unika tillvägagångssätt i att använda teknik som del av såväl konstnärlig process som färdig produkt gav Ongoing Realities viktiga perspektiv och tips. Anna och Johan var pedagogiska, inspirerande, förberedda och kommunikativa - proffsiga att jobba med och en fröjd för våra deltagare."