what comes through

En dansföreställning för scen eller multipla rum

Ongoing Realities erbjuder i föreställningen what comes through, en allomslutande upplevelse med olika moment som sker samtidigt. Verket tar en scen eller lokal i besittning och fyller den med olika dansupplevelser. I vårt utställningsformat för spelplatser med olika rumsligheter kan publiken vandra runt mellan de olika lokalerna/miljöerna och för spelplatser med en teaterscen/blakcbox placerar vi publiken på lämpligt sätt för att förhöja upplevelsen. I båda fallen möter publiken live-dans, taktil ljuddesign, video– och projektionskonstverk samt eventuellt en virtuell del. Ljud och musik guidar uppmärksamheten. De olika momenten är intimt sammankopplade och det tvärkonstnärliga samarbetet har arbetat utifrån teman som det samtidiga, det pågående och det omslutande samt strävar efter att fördjupa scenkonstupplevelsen i stunden.


Publiken möter en nerv av svärta, humor, inre resa och möten av intim närvaro. what comes through är ett nytt stycke och är ett intimt möte mellan dans, arkitektur, fysiska material och publiken. what comes through (för scen) utvecklades under Riksteatern produktionsresidens i Stockholm och föreställningen för multipla rum hade premiär på Konstmuseet i Skövde 2021. what comes through är en föreställning som ämnar transformera platser till immersiva rum med  dans, taktil ljuddesign, VR och projektioner.

Fotograf: Hugo Anderson