what comes through

En dansföreställning för scen eller multipla rum

scen TRAILER

Två kroppar möts och undersöker, skapar och ger sig hän en serie minnen genom koreografi och digitala tekniker. Vad har glömts av och blir till ånyo emellan dem, och vilka handlingar är medvetna? En koreografi är mer än bara ett motoriskt schema, dansarens olika minnen påverkar rörelsen som i sig självt står i ständig förändring. De iscensätter, prövar och flyter mellan olika tidsligheter och minns olika mellan de två. Gamla erfarenheter blir till nya och förkroppsligas framför åskådarna som upplever ett nära utforskande och betraktar ett minne som tar form, som de själva är del i."


På länken nedan kan du se en konversation om stycket och vårt arbete som OR, tillsammans med Riksteatern. Kontakta oss för mer information och bokningar!

Ongoing realities erbjuder i föreställningen what comes through, en allomslutande upplevelse med olika moment som sker samtidigt. Verket tar en scen eller lokal i besittning och fyller den med olika dansupplevelser. I vårt utställningsformat för spelplatser med olika rumsligheter kan publiken vandra runt mellan de olika lokalerna/miljöerna och för spelplatser med en teaterscen/blakcbox placerar vi publiken på lämpligt sätt för att förhöja upplevelsen. I båda fallen möter publiken live-dans, taktil ljuddesign, video– och projektionskonstverk samt eventuellt en virtuell del. Ljud och musik guidar uppmärksamheten. De olika momenten är intimt sammankopplade och det tvärkonstnärliga samarbetet har arbetat utifrån teman som det samtidiga, det pågående och det omslutande samt strävar efter att fördjupa scenkonstupplevelsen i stunden.


Publiken möter en nerv av svärta, humor, inre resa och möten av intim närvaro. what comes through är ett nytt stycke och är ett intimt möte mellan dans, arkitektur, fysiska material och publiken. "what comes through" utvecklades för scen på Riksteatern produktionsresidens i Stockholm och föreställningen för multipla rum hade premiär på Konstmuseet i Skövde. En föreställning som ämnar transformera platser till immersiva rum med komponenter så som live dans, taktil ljud design, VR, AR och projektioner.

Taktil ljuddesign och projektioner delar rummet med publik i ett intimt möte med fyra dansare, film och scenografi. 

Scenografi - möbler i återvunnet hårt papper

OR samarbetar med det innovativa företaget Reboard technology AB och designer och arkitekten Maximilian Hansen för scenografi möbler. Skapat av hårt papper som printas och sätts ihop, kan möblerna återvinnas hela 6 gånger om. Samarbetet startade våren 2022 och har gett ett till varv till den cirkulära arbetsprocess och de multidiciplinära samarbete OR vill göra. Mer informartion om dem och oss på @nordwerkdesign , @reboard_tech & @ongoingrealities .

what comes through - multipla rum

multipla rum TRAILER

För våra performances erbjuder vi mindre eller större versioner av what comes through vilken kan visas i multipla rum eller i en black box/scen. Här ovan ser ni trailern för multipla rum.


The what comes through for multiple rooms premier was set in Skövde Konstmuseum in 2021. The audience could enjoy two floors of curated art together with four dancers, animated art pieces projected in the space, a VR-installation and a soundscape that guided the audience. For this type of setting the audience is invited to move around at the venue, like in an exhibition, choose what to experience and thus be co-choreographing their own performance. The piece has a flexible structure and can be altered to become one with the room(s) we play in whether it is a museum, library, industrial architecture, apartment rooms or where else you or we can imagine. Feel free to contact us with questions or for bookings!

Fotograf: Hugo Anderson