Ongoing Realities

at TANZMESSE


I September ärOR the del av "The Swedish Pavillion" tillsammans med 7 andra eminenta Svenska akter & konstnärer som del av detta årets Tanzmesse Festival. Vi visar ett utdrag ur föreställningen what comes through på Kunstpalast två gånger, nära NRW Forum.Vi ser fram emot att träffa människor, fika, lära känna varandra och möta potentiellt framtida samarbetspartners!


Två kroppar möts och undersöker, skapar och ger sig hän en serie minnen genom koreografi och digitala tekniker. Vad har glömts av och blir till ånyo emellan dem, och vilka handlingar är medvetna? En koreografi är mer än bara ett motoriskt schema, dansarens olika minnen påverkar rörelsen som i sig självt står i ständig förändring. De iscensätter, prövar och flyter mellan olika tidsligheter och minns olika mellan de två. Gamla erfarenheter blir till nya och förkroppsligas framför åskådarna som upplever ett nära utforskande och betraktar ett minne som tar form, som de själva är del i."